Får chefen läsa mina mejl?

20 december, 2016

Jag misstänker att min arbetsgivare läser mina mejl, utan att informera mig om saken. Är det tillåtet?

Arbetsrelaterade mejl kan arbetsgivaren läsa. Men normalt innehåller en mejlkorg även privat korrespondens, eller annat som inte har direkt med arbetet att göra. Arbetsgivaren måste då respektera din personliga integritet och har normalt inte rätt att läsa dina icke arbetsrelaterade mejl. Ett undantag kan vara om det finns allvarliga misstankar om oegentligheter, som till exempel illojalt eller brottsligt beteende. Du kan vända dig till Datainspektionen för ytterligare frågor.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies