En släkting dog, har jag rätt till ledigt med lön?

13 oktober, 2021

En släkting i min närhet gick överraskande bort. Jag känner att jag behöver vara närvarande hos familjen. Kan jag få permission från jobbet?

Permission är definierat som kort ledighet med lön. I Journalistförbundets kollektivavtal framgår att i samband med exempelvis hastiga sjukdomsfall inom familjen eller nära anhörigs frånfälle kan permission beviljas för en eller flera dagar. Det är också vanligt att företag har en policy för hur permission ska hanteras. Prata med din chef och förklara omständigheterna. Som nära anhörig räknas vanligtvis make/maka, sambo, barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar. Kommer ni inte överens om en lösning kan du kontakta journalistklubben för stöd.
   Saknar företaget kollektivavtal finns ingen reglering alls vad det gäller permission.

Har du en facklig fråga som behöver svar? Fråga Journalistförbundets experter. Mejla frågan till: fragaforbundet@journalisten.se så kan du få svar här eller i papperstidningen Journalisten.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies