Amat Levin

10 november, 2023 | tilldelas Anders Carlbergs minnespris 2023.

Journalisten och författaren Amat Levin tilldelas priset i kategorin Årets påverkare, som tilldelas ”en person som har använt sin röst i det offentliga rummet för att göra skillnad, och för att ge en röst åt alla de som kanske inte annars kommer till tals”.

Juryns motivering:

Årets pristagare är verksam som journalist och författare. Han driver sajten och Instagramkontot Svart Historia, med syftet till att skildra Afrikas rika historia med andra ögon än de västerländska. Intresset för kontot har exploderat och idag har det mer än 82 000 följare, och i år publicerades boken med samma namn. Årets påverkare uppmärksammas för sitt arbete att öka kunskapen om Afrikas historia, och att han har gjort kunskap om svart historia tillgänglig för fler.

Fakta om priset:
Fryshusets grundare Anders Carlberg avled i januari 2013. Minnespriset delades ut första gången 2016. Fryshuset önskar med Anders Carlbergs minnespris inspirera andra till handlingar i Anders Carlbergs anda och visa att alla kan påverka och göra skillnad i samhället.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies