Annika Jansson

13 november, 2000 | har fått 50 000 kronor av Erna och Victor Hasselblads stiftelse för att i ett bildprojekt arbeta med kustlandskapet på Gotland.

Lars Siltberg

13 november, 2000 | har fått 50 000 kronor för att göra en konstvideo med både analog och digital teknik.

Magnus Bärtås

13 november, 2000 | har fått 70 000 kronor av Erna och Victor Hasselblads stiftelse för att undersöka en speciell typ av kiosker som är vanliga i Östeuropa.

Lars Arvidsson och Åsa Holberg

13 november, 2000 | har fått 200 000 kronor av Erna och Victor Hasselblads stiftelse för att identifiera och bevara fotografiska skatter på Naturhistoriska museet i Göteborg.

Lena Jokela

13 november, 2000 | har fått 50 000 kronor av Erna och Victor Hasselblads stiftelse för projektet XX Stigar. Intentionen är att undersöka de fysiska spår som människan lämnar i form av stigar i våra förorter.

Christina Thomas Dahlberg

13 november, 2000 | har fått 50 000 kronor av Erna och victor Hasselblads stiftelse för en studie om en man i samhällets utkant. Projektet ska utmynna i en utställning.

Gösta Flemming

13 november, 2000 | har fått 100 000 kronor av Erna och Victor Hasselblads stiftelse för ett historiskt översiktsprojekt, om hur fotografin har utvecklats och pratiserats i Sverige sedan Svenska Fotografers Förbund bildades 1895.

Eva F Dahlgren

26 oktober, 2000 | har fått PROs journaliststipendium på 25 000 kronor. Hon ska bland annat använda pengarna för att undersöka hur samhället ska hantera de stora kullarna från 1940-talet, när de personerna blir pensionärer.

Sidor

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies