Gabriel Ehrling Perers

8 mars, 2019 | och Dalarnas Tidningar tilldelas Mittmedias och Stiftelsen Gefle Dagblads stipendium till minne av kvinnorättskämpen och journalisten Klara Lindh.

Gabriel Ehrling Perers är politisk redaktör på DT och får priset med motiveringen: ”När medborgarna i Dalarna behövt det som allra mest har DT (Dalarnas TIdningar) fungerat som den samlande kraft och demokratiska institution som en lokaltidning ska vara. Under ledning av den politiske redaktören Gabriel Ehrling Perers har redaktionen engagerats i arbetet mot nazism och främlingsfientlighet och för allas lika värde. DT har, genom grävande journalistik, insiktsfulla kommentarer och seminarier och möten fört samman aktivister, lärare, forskare, företagsledare och politiker. DT har synliggjort de ideella krafterna, engagerat näringslivet och fått politiker på lokal, regional och nationell nivå att reagera och agera; tack vare den lokala tidningen har både individer och organisationer synliggjorts, och motståndet mot inskränkthet och antidemokratiska metoder mobiliserats, helt i Klara Lindhs anda. DT har upplyst, informerat och folkbildat, och har satt agendan i en för samhället avgörande fråga. Tack vare DTs enträgna arbete vet de boende i Dalarna att de antidemokratiska krafterna i samhället aldrig får stå oemotsagda och att kampen för allas lika värde är levande. Genom journalistik i olika former och olika kanaler, och tack vare arrangemang utanför redaktionslokalerna, både i egen regi och tillsammans med andra, har man med eftertryck visat att tidningen är en demokratisk institution som är oumbärlig för lokalsamhället.” Stipendiet är ett resestipendium på 50 000 kronor. Det har sedan 2008 årligen delats ut av Nya Stiftelsen Gefle Dagblad till en journalist eller redaktion inom Mittmedia som under året ”gjort en betydande journalistisk insats för att i vid mening verka för demokrati och allas likaberättigande”.

Jennie Lorentsson

19 februari, 2019 | Helsingborg, är en av elva journalister som tilldelats  Publicistklubbens Hierttanämnds Olle Engkvist-stipendium.

Hon får 28 000 kronor för att delta vid Ecocity World Summit 2019 i Vancouver, samt göra studiebesök vid University of Northern British Columbia i Prince George.
Övriga stipendiater:
Johan Palmgren, Stockholm, får 70 000 kronor för att studera ombyggandet av Slussen.
Paula Isaksson, Göteborg, får 19 000 kronor för att följa med Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg på en studieresa till Baku.
Cecilia Blomberg, Stockholm, får 45 000 kronor för att fördjupa sig i klimatsmart byggande med levande växter och trä.
Julia Svensson, Stockholm, får 40 000 kronor för att studera återbruk i samtida arkitektur i Belgien och Ruhrområdet i Tyskland.
Andreas Engström, Stockholm, får 34 000 kronor för en studieresa till Kina och/eller Kazakstan för att studera repertoar, arkitektur, stadsplanering och kulturpolitik i ett par nybyggda operahus.
Tommy Löfgren, Dals Långed, får 19 000 kronor för att studera hur Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk Age-friendly cities and communities i Norden arbetar för att skapa åldersvänliga städer.
Jenny Eriksen, Linköping, får 15 000 kronor för att studera Storbritanniens modell för sociala bostäder.
Karin Johansson, Östersund, får 30 000 kronor för att studera Tiny house-rörelsen ur ett hållbarhetsperspektiv
Anna Hedelius och Göran Willis, Stockholm, får 25 000 kronor var för att fördjupa sig i Sveriges samtida och historiska teaterbyggnader.

Anders Rydell

29 januari, 2019 | har tilldelats ett stipendium på 200 000 kronor från Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen.

Stipendiet ska användas för att sprida novellsamlingen Fyra noveller om Förintelsen till skolungdomar. Författaren och journalisten Anders Rydell har sammanställt novellerna i boken. Stiftelsen köper in närmare 10 000 böcker som skänks till Forum för levande historia som sedan sprider dem till skolungdomar. I motiveringen till stipendiet står bland annat: "I nydanande form ges texterna nytt liv och erbjuder ögonblicksbilder av ett annars närmast oöverstigligt historiskt skeende. I händerna på en ny ungdomsgeneration blir de en genväg till kunskap, empati och en fortsatt levande historia."
 

Elinor Torp

FOTO: Tor Johnsson 24 januari, 2019 | är årets Hiertastipendiat.

Publicistklubbens Hiertanämnd har utsett Dagens Arbetes arbetsmiljöreporter Elinor Torp till 2019 års Hiertastipendiat. Nämndens motivering lyder:

”I Sverige finns två parallella arbetsliv, ett synligt och ett osynligt. I det dolda arbetslivet jobbar människor under ibland slavliknande förhållanden. Dagens Arbetes arbetsmiljöreporter Elinor Torp har för avsikt att undersöka arbetslivskriminalitet i ett växande skuggsamhälle. För detta tilldelas hon 2019 års Lars Johan Hiertastipendium på 50 000 kronor av Publicistklubbens Hiertanämnd.”

Jacob Sjölin

22 januari, 2019 | Länstidningen Södertälje/Mittmedia, har fått 20 000 kronor i stipendium av Svenska sportjournalistförbundet och Svenska spel.

Han ska åka till USA och studera The Athletic, en sajt som satsar på djupgående kvalitetsjournalistik och som finansieras enbart av prenumerationer.

Karl Sundström

22 januari, 2019 | Västerbottens-Kuriren/Folkbladet, har fått ett stipendium om 20 000 kronor av Svenska sportjournalistförbundet och Svenska spel.

Han ska åka till Indien och skildra hur Metoo har förändrat förutsättningarna för framför allt idrottande kvinnor.

Lisa Skeppstedt

22 januari, 2019 | HD/Sydsvenskan, har fått 20 000 kronor i stipendium av Svenska sportjournalistförbundet och Svenska spel.

Hon ska åka till kroatiska Vukovar där krigets spänningar finns kvar och försöka beskriva vilken roll idrotten har i detta.

Rebecca Candevi

22 januari, 2019 | sportjournalist på Östgöta Correspondenten, har tilldelats Lars-Gunnar Björklunds stipendium på 30 000 kronor.

Hon ska undersöka hur svenska damfotbollsklubbar ska kunna hänga med Europas toppklubbar. Stipendiet delas ut av Svenska sportjournalistförbundet och Svenska spel.

Kajsa Kalméus

22 januari, 2019 | frilansjournalist, har tilldelats Lars-Gunnar Björklunds stipendium på 30 000 kronor.

Hon ska ta reda på om det finns förutsättningar att starta en svensk version av The Players Tribune. Stipendiet delas ut av Svenska sportjournalistförbundet och Svenska spel.

Katarina Brandt

13 december, 2018 | frilans, Stockholm, är en av fem journalister som får Expertsvars resebidrag för att bevaka vetenskapskonferensen AAAS i USA.

Övriga fyra journalister som får vardera 10 000 kronor i resebidrag:
Marie Alpman, FoF, Stockholm
Annelie Moran, ETC, Floda
Caroline Widenheim, frilansjournalist, Göteborg
Niklas Zachrisson, Sveriges Radio, Stockholm
Genom resebidragen vill medietjänsten Expertsvar stärka intresset för bevakning av internationell forskning i svenska medier.

Sidor

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies