Sara Wennerhed

25 juni, 2014 | avgångsstudent på Fotoskolan STHLM/Yrkeslinjen fotografi har tilldelats Molander-stipendiet.

Stipendiet, som delas ut till en framstående student på en eftergymnasial yrkesskola för foto och bild, är på 10 000 kronor.

Sevil Sulejman

23 juni, 2014 | har tilldelats Poppius journalistskolas mångfaldsstipendium, som går till en person med rötter i andra kulturer än den svenska.

Hon är 23 år, studerar på lärarprogrammet, är utbildad konditor och praktiserar som journalist. Stipendiet delas ut för att stärka mångfalden inom svensk journalistutbildning och inom journalistkåren och motsvarar avgiften för grundkursen i journalistik, höstterminen 2014.

Denise Eriksson

13 juni, 2014 | och Jonathan Stenvall tilldelas Hasselbladstiftelsens naturfotostipendier.

Denise Eriksson får Hasselbladstiftelsens stora stipendium på 100 000 kronor för sin projektidé om tjuvjakten på noshörningar. Hon vill göra en personlig fotodokumentation om noshörningar i Sydafrika: ett projekt som är specifikt riktat mot ungdomar.
Jonathan Stenvall tilldelas stipendiet på 50 000 kronor för sitt projekt om natur och miljö i Stockholm. Han planerar att fotografera artrika naturområden runt om i Stockholm för att få både allmänhet och politiker att bli mer uppmärksamma på de mindre, lokala ekosystemen.

Jan-Ewert Strömbäck

12 juni, 2014 | arbetslivsjournalist och författare, har fått ett arbetsstipendium på 70 000 kronor från Författarfonden.

Hans senaste bok är Folke Fridell och arbetets ofrihet.

Malin Griffiths

26 maj, 2014 | och Lotta Törnroth har utsetts till Victor-stipendiater av Hasselbladsstiftelsen.

Malin Griffiths tar sin Bachelorexamen i fotografi vid Akademin Valand, Göteborgs universitet i år. Hon får stipendiet på Bachelor-nivå med motiveringen: "Dessa egendomligt filmiska bilder, som bär spår av gotiska sagor, bidrar till att bekräfta att vi inte lever i en bekväm eller helt välbekant värld. Vi påminns om livets cykliska natur och om komplexa relationer mellan barn och vuxna, särskilt inom familjen.
Det finns en känsla av olust i dessa bilder. De berör svårigheterna med att växa upp och sedan utvärdera det levda livet. Den här berättelsen är del av vårt kollektiva minne. Arbetet är konstruerat, vackert fotograferat och realiserat med stark förståelse för färgens förmåga att förändra vår uppfattning av rumslighet – det verkar som om Malin har vänt insidan utåt.
Dessa kusliga skogscener blir till förvirrande scener som bryter relationen mellan externa och interna verkligheter. På ett anarkistiskt sätt förenar de konventionella identiteter som man vanligtvis finner inom familjehierarkier. Bilderna är som moderna myter som spränger bort avståndet mellan generationerna."
Lotta Törnroth tar sin Master of Arts-examen vid Aalto University, School of Art, Design and Architecture i år. Hon får stipendiet på Master-nivå med motiveringen: "Narratives from the Sea är en poetisk utforskning av vår relation till vildmarken som är omringad av havet och av det mystiska mörkret som kan vara havet självt. I denna berättelse hanterar Lotta Törnroth de saker man inte kan se. Delar av det osynliga blir synligt. Detta arbete kastar fram fragment som ska påminna oss om både den fysiska naturen med kustlinjen och om havet. Likväl antyder den möjligheten om vad som kan tänkas hända där ute – i mörkret. Fyrens blinkande ljus som upprepas i mycket av Lotta Törnroths bildvärld är tvingande. Det kortlivade blinkandet från fyren påminner om livet och påminner oss även om närvaron av författaren, en ung kvinna som är fascinerad av havet.
Narratives from the Sea reflekterar över frågor om existens och problemen som hör till att leva på gränsen, någonstans mellan lust och rädsla. Arbetet är en omvändning av det som är typiskt för det manliga berättandet inom samtidskonsten – det vägrar det hjältemodiga och istället ger det röst åt det sårbara som kommer från insidan.
Ljuset från fyrarna; de anropar, de kallar till sig och de varnar och ändå verkar de, i denna serie, inte ha varnat tillräckligt. Ljusstrålen uppmanar oss att se skörheten av det mänskliga livet i relation till havets förödelse. Det här arbetet är inte bara en samling vackra fotografier, utan det är en installation som kombinerar specifika texter i skulpturell form. Dessa skulpturella texter anspelar på mer komplexa förklaringar av våra begär relaterade till havet. Inom ramen för verket förenar de både en litterär historia och filosofiska frågor."

Malin Avenius

26 maj, 2014 | frilans, är en av tio journalister som får resestipendium på 8 500 kronor av Journalistförbundet.

Hon ska göra en reportageresa till Svalbard.
Övriga stipendiater:
Åsa Furuhagen, Sveriges Radio, för att studera islams roll i Malaysia.
Mats Karlsson, frilans, för att studera finska krigsbarns upplevelser.
Sten Lundberg, Örebro läns landsting, för reportageresa till Kurdistan.
Karin M Persson, Sveriges Radio, för reportageresa till Tanzania.
Maria Ridderstedt, Sveriges Radio, för reportageresa till sydafrika.
Elisabet Sandberg, Kyrkans Tidning, för konferensresa till Helsingfors.
Pia Sjögren, frilans, för reportageresa till Svalbard.
Maria Steen, frilans, för reportageresa till Rumänien.
Karin Wikström, Sveriges Radio, för att studera biståndsprojekt i Kassa Kunda i Gambia.
Drygt 170 ansökningar kom in.
 

Jane Morén

20 maj, 2014 | journalist, fotograf och författare, har tilldelats det första Elin Wägner-stipendiet.

Stipendiet innebär en fri vistelse på Elin Wägners Lilla Björka under en månad samt en stipendiesumma på 15 000 kronor. Jane Morén får stipendiet "för att hon genom olika uttryckssätt visar på livets skörhet på ett sätt som berör, samtidigt som hon i Elin Wägners anda vill belysa det outtröttliga arbete som generationer av kvinnor före oss har bedrivit för att ur jämställdhetssynpunkt skapa en bättre värld", skriver elin Wägnersällskapet, som delar ut stipendiet tillsammans med Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka. Ett av Jane Moréns aktuella projekt är reportageboken Bryggar-Anna, om Anna Johansson Visborg.

Amelie Langby

19 maj, 2014 | vikarierande ledarskribent på Svenska Nyhetsbyrån, får familjen Anders och NWTs stipendium för unga skribenter.

Hon har studerat statskunskap vid Uppsala universitet och internationella relationer vid Sciences Po i Paris samt praktiserat på Sverighes ständiga representation i Genève och skrivit ledare i Smålandsposten och på Svenska Dagbladet. Hon får stipendiet på 5 000 kronor för att "ständigt se det lokala i det globala och för sitt mod att sticka ut både i Smålandsposten och i Svenska Dagbladet".

Joakim Tholén

19 maj, 2014 | politisk redaktör på Västerviks-Tidningen och fil kand i retorik vid Uppsala universitet, tilldelas familjen Anders och NWTs stipendium för unga skribenter.

Han får stipendiet på 5 000 kronor för att ha "skapat en ledarsida som rymmer både den litterärt inspirerade essän och den lokala opinionsbildningen om Tjustbygden".

Katerina Mistal

15 maj, 2014 | tilldelas Hasselbladstiftelsens stipendievistelse under en månad i Villa San Michele på Capri.

Hon kommer att arbeta med redigeringen av sitt fleråriga projekt Kustlinjer till en fotobok. Stipendiesumman är på 20 000 kronor.

Sidor

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies