Linnéa Frimodig

14 september, 2023 | Radio Skaraborg SR, är en av sex journalister som får stipendium av Grävfonden för att åka på den internationella grävkonferensen i Göteborg. 

Övriga stipendiater är Julia Nilsson, Journalisten, Egil Söderin, ETC, Marcus Derland, DN, Ali Al Ibrahim, frilans, samt Jenny Agö, SVT.

Alexander Mahmoud

28 juni, 2023 | DN, är en av tre fotografer som får Arbetets museums dokumentärfotopris 2023.

De två andra fotograferna är Julia Lindemalm och Sven Westerlund. Stipendiet delas ut till fotografer som visat ett socialt engagemang och genom sitt arbete tänjt gränser, såväl tekniskt som formmässigt och ämnesmässigt. Ytterligare kriterier är att pristagarna utmärkt sig genom långsiktigt konsekvent arbete, att de bidragit med inspiration till andra fotografer samt agerat opinionsbildande och aktivt fört ut sitt arbete, exempelvis genom publicering, utställningar, undervisning och liknande. Stipendiet är på 25 000 kronor.

Emma Leijnse

FOTO: Lars Dareberg 15 juni, 2023 | Sydsvenskan, har tilldelats Publicistklubben Södras stipendium 2023. 

Motivering: Emma Leijnse har med initierad och skarp blick bevakat skolans utmaningar och förtjänster sedan långt före dagens debatt. Hur skolan utvecklas är en ödesfråga.

Emma Leijnses agendasättande journalistik har varit och är ett viktigt bidrag till skolvärldens förbättringsarbete. Hon har även skrivit flera hyllade böcker, senast 2022 om de ökande skillnaderna i den svenska skolan.

Stipendiebeloppet är på 10 000 kronor.

Kent Wisti

16 maj, 2023 | är en av fem stipendiater som får Kristna Publicistklubbens stipendier för studier och projekt som syftar till att främja kunskapen om kristen tro.

Kent Wisti är präst, bildkonstnär och författare, och får 50 000 kronor för bokprojektet Humorns och hädelsens helighet om humorns olika funktioner i relation till den politiska, ekonomiska och religiösa makten. 

Övriga stipendiater är:

Hermann Dill, journalist och Joel Halldorf, författare och skribent som får 30 000 kronor för att starta upp och lansera Hallelujahpodden.

Jakob Rudenstam får 30 000 kronor för att förkovra sig i frågor relaterade till religionsfrihet under två veckor i Washington DC och möten med några av USAs ledande forskare och experter på området religionsfrihet.  

Jonas Dagson, journalist, författare och illustratör får 19 000 kronor för en resa till USA för besök på förlag och missionsorganisationen ServeNow i syfte att få till stånd utgivning av Steg för steg Studiebibel på engelska.

Stipendierna syftar till att uppmärksamma och stödja personer som publicerar sig i kristna medier eller som behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Benjamin Katzeff Silberstein

2 maj, 2023 | är en av mottagarna av Stiftelsen Svenska Dagbladets publiciststipendium 2023.

I motiveringen står bland annat att han får stipendiet ”för att ges möjlighet att utveckla och förnya opinionsjournalistikens utrikesbevakning, såväl i metodik och stilistik som pedagogik.”

Benjamin Katzeff Silberstein har varit återkommande skribent på SvDs ledarsida sedan 2011.

Den andra stipendiaten är den ukrainska journalisten Yuriy Nykolov som bor i Kyiv och är medgrundare till journalistgruppen Nashi Groshi, som framför allt inriktat sig på att avslöja korruption i staten och bland oligarker.

Fredrik Önnevall

17 april, 2023 | är en av tio journalister som får stipendium av Södra journalistföreningen.

Han får 15 000 kronor för en studieresa till Kina.

Övriga stipendiater:

Anna Karolina Eriksson, 8 000 kr för studieresa till botanisk trädgård i italienska Padua.
Elin Fjellman, 5 000 kr för fotostudier på Folkuniversitetet.
Tobias Rosengren, 12 000 kronor för resa till trädgårdsmässa i London.
Isak Santesson, 10 000 kr för studier i tyska i München.
Linda Unnhem, 9 000 kr för resa till fotomässa i Paris.
Kristina Lindquist, 10 000 kr för studier i tyska i Wien.
Petra Haupt, 8 000 kr för studier i tyska på folkuniversitetet.
Lisa Södergren, 4 500 kr för studier hos Moderskeppet.
Nicklas Nordström, 10 000 kr för studier i kreativt skrivande på Poppius.

Karin Bojs

FOTO: Ulrica Zwenger 22 mars, 2023 | får Stiftelsen Eva Bonniers 70-årsfonds stipendium.

Hon får stipendiet för boken ”Europas mödrar. De senaste 43 000 åren”.

”Med skarp blick visar hon hur den forntida historien sett olika ut för män och kvinnor och hur tidiga teknologiska framsteg har påverkat inte minst kvinnors liv”, står det i motiveringen.

Stipendiet, som i år är på 100 000 kronor, delas ut till författare som skriver om kvinnor och kvinnliga erfarenheter.

Valerie Kyeyune Backström

FOTO: Magnus Wennman/Aftonbladet 16 mars, 2023 | får Axel Liffner-stipendiet.

Hon är verksam som skribent för Expressens kultursida sedan 2014.

I motiveringen står: ”Den här kritikern rör sig i sina texter direkt mot mål. Drastiskt, vasst och kul. Konsekvent med glansfulla eller röjiga inledningsmeningar, lojal enbart med läsaren och den egna bedömningen av verket. Expressenkritikern besitter imponerande bredd och bemästrar kultursidans samtliga discipliner: idé och debatt, samt kvalificerad kritik av såväl teater som litteratur och konst.”

Axel Liffner-stipendiet delas årligen ut av Aftonbladets kulturredaktion till en kulturjournalist som i sin verksamhet kombinerar djup kunskap om konst och kultur med ett lyhört sinne för kulturjournalistikens språk och uttrycksmedel. Stipendiet är på 30 000 kronor.

Amina Manzoor

FOTO: Anna-Karin Nilsson 10 mars, 2023 | Expressen, har tilldelats Stockholm-Skanstulls Rotaryklubbs journaliststipendium till Kurt Perssons minne.

Motiveringen lyder: Amina Manzoor har i fack-och dagspress och i en gedigen handbok om pandemier förtjänstfullt granskat medicin-och hälsofrågor och härvid gjort svåra ämnen begripliga. I synnerhet har hon under covidpandemin konsekvent visat hög integritet och sorterat i det massiva flödet av statistik, råd och skilda studier om en helt ny sjukdom

Stipendiet är på 40 000 kronor, och skapades genom en donation från Kurt Persson, tidigare journalist på Dagens Nyheter. Stipendiet har tidigare gått till bland annat Reportrar utan gränser, Lasse Wierup och Katarina Gunnarsson.

Nina Svanberg

13 februari, 2023 | reporter på Expressen, och Marie Granmar, frilans, har tilldelats FOOJs digitala stipendium.

Stipendiet är på 5 000 kronor vardera. 

FOOJ är en intresseförening inom Journalistförbundet, medlemmarna tillhörde tidigare med Eken- och Förlagsdistriktet.

Sidor

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies