Vi riktar mikrofonen
åt trovärdigt håll

3 december, 2015

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Kaliber visar vare sig i programmet om HPV-vaccinet eller i sin debattartikel några tecken på återhållsamhet – men tycks av inledningen att döma vilja att just vi som ska granska mediers makthavare ska hålla igen. Vi håller inte med – tydlighet är viktig även när medier granskas.

Och återigen, precis som i svaren i Mediernas reportage, gör sig Kalibers företrädare döva för det som alla lyssnare hörde: att deras program servilt utan motfrågor skickade vidare några sjukdomsdrabbades oro för att en vaccinering orsakat deras svåra symptom.

Det kanske inte var avsikten, men programmets sätt att klippa fram oemotsagda case gav ändå det intrycket – att man som ung tjej eller som förälder har god anledning att vara rädd för vaccinet. Trots att en stor internationell studie om biverkningsrisken för POTS, den enda diagnos som Kaliber explicit tog upp, var nära publicering skyndade man sig ut med ett program som lutade kraftigt åt ena sidan.

Det var detta samlade intryck som identifierades och kritiserades i vårt inslag. Vi har inga synpunkter på det Kaliber säger att de ville göra – att granska Läkemedelsverkets arbete – men däremot på det de facto gjorde: att utan vetenskapliga belägg sprida oro för att HPV-behandlingar ger otäcka biverkningar.

Alla journalister vet att case stärker upplevelsen av en story. Men ett så vasst vapen måste användas med måtta: alla förmår uppenbarligen inte att hålla igen när casen riskerar att få berättelsen att kantra så man efteråt i debatten måste fly från sitt eget programs innehåll.

Nu anklagas vi med härlig gammal retorik för att vara ”mikrofonkypare” eftersom vi intervjuat personer med djup och relevant kunskap. Det är oerhört märkligt.

När man skriver om vetenskapliga frågor av detta slag kan man inte göra egna undersökningar. Inte ens Kaliber har de resurserna. Då är man tvungen att lita till ”experter”. Då kan man som Kaliber välja engagerade avvikare inom det aktuella forskningsfältet, eller som vi stödja oss mot flera stora studier där de främsta experterna gått samman. Även Kaliber är mikrofonkypare – men väljer man experter som de gjort blir bördan tung att bevisa att mikrofonen riktats åt rätt håll.

Nu försöker Kaliber så misstro även mot Europeiska läkemedelsmyndighetens stora studie. Den undersökte detta på EU-ländernas uppdrag och vid presentationen avfärdades alla misstankar om samband mellan diagnosen POTS och HPV-vaccinet. Det må vara att alla vetenskapliga sanningar är preliminära, men Kalibers representanter misstänkliggör studien utan ett enda relevant sakargument, bara vaga korruptionsantydningar utan belägg.

Journalistik är inte alltid att med stora gester stå på den synbarligen svages sida mot makten. Journalistik handlar om att ge en så sann bild av verkligheten som möjligt. Och särskilt inom vetenskapen är det inte ovanligt att de som har inflytande också har rätt – att de har inflytandet i kraft av sin kunskap. Då får man intervjua dem, även om det skulle göra att storyn blir en annan.

Att utgå från motsatsen kan möjligen ge ryggdunkningar i kretsen av vaccinskeptiker och allmänna rebeller men är en osäker grund att basera tunga undersökande reportage på.
                                                                 Lasse Truedson
                                                                 Therese Rosenvinge
                                                                 Jonna Westin
                                                                 Medierna, P1

FOTNOT: Efter att debattartikeln och svaret inkommit har EMAs vetenskapliga granskning publicerats. EMA anser att HPV-vaccinernas säkerhet bör fortsätta att utvärderas. Det finns enligt granskningen ingen överrepresentation av POTS-fall bland vaccinerade och bevisen stöder inte påståendet att HPV-vacciner orsakar POTS.

 

Läs Kalibers första inlägg här.

Läs Kalibers genmäle på detta inlägg här.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies