”Pressfriheten måste skyddas”

1 november, 2018

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT ”Demokrati som samhällsskick kräver en modig, oberoende och undersökande journalistik”, skriver Margot Wallström (S).

Imorgon är det den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister. Enligt Unesco har över 1 000 journalister dödats på grund av sin yrkesutövning under de senaste tolv åren. Det innebär att en journalist dödas var fjärde dag. I nio fall av tio lagförs inte de ansvariga.

Demokrati som samhällsskick kräver en modig, oberoende och undersökande journalistik som granskar makten. Samhällsdebatten och det fria ordet är själva luften i demokratins lungor. Yttrande- och pressfriheten måste skyddas, inte minst när vår värld blir allt mer osäker.

Varje dag utsätts journalister runt om i världen för våld på grund av vad de rapporterar om. De får motta hot och trakasserier, inte minst i sociala medier. Hittills i år har 86 journalister dödats. Det senaste exemplet är Jamal Khashoggi. Sverige och EU fortsätter att kräva en grundlig, trovärdig och skyndsam utredning med full transparens från de saudiska myndigheterna.

Arbetet med journalisters säkerhet är en tydlig prioritering i den svenska utrikespolitiken. Vi arbetar med ansvarsutkrävande för våld, hot om våld och andra typer av trakasserier mot journalister och mediearbetare. Mycket av arbetet bedrivs i internationella organ. Vi har satt fokus på frågan i bland annat EU, FN, OSSE och Europarådet.

Det var Sverige som tog initiativet till den banbrytande resolutionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter som fastställde att mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet, ska respekteras både offline och online.

Ett annat exempel är hur FN-organet Unesco med Sveriges hjälp har utvecklat stöd till flera latinamerikanska länders rättsväsenden genom att utbilda domare i hanteringen av fall gällande brott mot journalister. Via svenskt stöd har Unesco även utbildat säkerhetsstyrkor i bland annat Afrika och Latinamerika i vikten av fria medier och att respektera journalister.

Kvinnliga journalister är särskilt utsatta för våld, hot och trakasserier. Därför har Sverige valt att prioritera denna fråga. Vid ett internationellt möte om hot och hat mot kvinnliga journalister i Stockholm väcktes idén om ett internationellt center som stödjer medieorganisationer och kvinnliga journalister som utsätts för hat och hot. Därefter har Utrikesdepartementet gett projektstöd till medieinstitutet Fojo för att undersöka möjligheterna för att etablera ett sådant center. 

Sedan 2015 har Sverige gett stöd till OSSE:s mediefrihetsrepresentant för olika projekt för att kartlägga och motverka kvinnliga journalisters utsatthet på internet. Ett särskilt framgångsrikt projekt är Safety of Female Journalists Online. Genom att involvera kvinnliga journalister som varit utsatta för hot och hat på internet har mediefrihetsrepresentanten tagit fram rekommendationer och omfattande stöd för att öka den digitala säkerheten för kvinnliga journalister.

UD och Sveriges ambassader uppmärksammar yttrandefrihet och journalisters säkerhet i 135 landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Vid besök och i möten med företrädare för stater med bristande respekt för mänskliga rättigheter lyfter vi dessa frågor. När länder som inte respekterar yttrandefriheten granskas i FN lämnar vi konkreta rekommendationer.

Vi stödjer även genom biståndet lokala nätverk och organisationer som främjar oberoende journalistik och stöttar journalister och svenska diplomater träffar regelbundet representanter för journalistorganisationer.

Sida har en viktig roll i det svenska stödet för pressfrihet och journalisters säkerhet. Några exempel är den utbildning av journalister som Sida finansierar i bland annat Vitryssland, samt stöd till organisationer som arbetar för bättre medielagar och arbetsvillkor.

Även om det finns framsteg i det internationella arbetet för att värna journalisters säkerhet visar statistiken en nästan nattsvart bild. På den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister låter vi denna statistik skildra hur utsatta journalister är, och vilka omfattande insatser som krävs världen över. Sverige är och kommer att fortsätta vara en stark röst för journalisters säkerhet. För att skydda press- och yttrandefriheten och därmed också demokratin.

Margot Wallström, utrikesminister

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Sven-Olof Petersson mån, 2018-11-05 16:17

I sin artikel konstaterar Wallström att ”kvinnliga journalister är speciellt utsatta för hot, våld och trakasserier.”
Är det så?
Hur många av de 1000 journalister som dödats i sin yrkesutövning de senaste 12 åren var kvinnor? Hur många av de hundra under förra året? Jag noterar att varken Journalisten eller Internationella pressinstitutet gör skillnad på kön. Är det verkligen motiverat att skapa ett särskilt center för KVINNLIGA journalister? För mig är en journalist en journalist och övergrepp lika allvarligt oavsett kön.

Sven-Olof Petersson

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies