Nyhetsundvikare ett verkligt problem

3 mars, 2015

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

I sin artikel kritiserar Brit Stakston begreppet nyhetsundvikare. Det allvarliga sägs vara att begreppet ”hindrar den nödvändiga digitala utvecklingen”, inte att fler väljer bort att följa nyhetsmedierna. Nu tror jag inte att ett begrepp kan hindra den digitala utvecklingen, men det är mindre viktigt. Den centrala frågan är om begreppet nyhetsundvikare fångar ett verkligt problem.

Här visar forskning i såväl Sverige som andra länder att det finns en växande grupp som kan karaktäriseras som nyhetsundvikare. Hur nyhetsundvikare definieras varierar något mellan studier, men i grunden syftar det på människor som i ett nytt me­dielandskap, med närmast obegränsade valmöjligheter, väljer bort nyhetsmedier och nyheter till förmån för andra typer av medier och medieinnehåll. Hur stor gruppen bedöms vara varierar, och beror på exakt hur den empiriskt definieras. Enligt studier jag själv har varit en del av, vilka mäter konsumtion av TV-nyheter, radio-nyheter och läsning av tidningar på papper eller digitalt, har andelen nyhetsundvikare i Sverige ökat från 8 till 17 procent mellan 1986 och 2013.

En invändning som ibland förs fram är att forskningen bara fångar användningen av traditionella nyhetsmedier. Det finns dock forskning som visar en likartad trend även om man väger in nyhetskonsumtion via mobilen. Jag är tämligen säker på att detsamma skulle gälla om man vägde in nyhetskonsumtion via sociala medier. Det främsta skälet är de samband som finns mellan politiskt intresse och nyhetskonsumtion. De som i första hand exponerar sig för nyheter och politisk information på nätet är de politiskt intresserade, och de tenderar också att konsumera traditionella nyhetsmedier i högre grad än andra. Nya medier kan fånga en del, inte minst yngre, som väljer bort traditionella nyhetsmedier, men framförallt når de dem som också konsumerar traditionella nyhetsmedier.

Samtidigt visar forskning att det finns samband mellan nyhetskonsumtion och kunskaper om politik och samhälle. Det allvarliga med begreppet nyhetsundvikare är därför inte att det hindrar den digitala utvecklingen. Det allvarliga är att det fångar att fler väljer bort nyhetsmedier och nyhetskonsumtion, vilket riskerar leda till ökade kunskapsklyftor.

Det förhindrar inte att utvecklingen ständigt måste följas och att forskningen bör utvecklas så att den fångar in alla typer av nyhetskonsumtion via alla möjliga typer av medier, liksom – inte minst viktigt – effekterna av att följa nyheterna via olika medier.

                                  Jesper Strömbäck
                                  professor i journalistik och politisk kommunikation
                                  Mittuniversitetet
 

Läs Brit Stakstons debattartikel här.

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Danilo Hwexelmann fre, 2015-03-06 11:10

Frågan är väl , varför "undviker" man nyheter??
Ointressanta?
Illa framförda?
eller
Litar man inte på de skrivna nyheterna?
Vi har ju i gott minne de åtta "svenskarna" på finlandsbåten, åtta som samtliga senare visar sig vara av annan nationalitet..
Detta var ju en medveten lögn av media. Ingen hade rätt ursprung på dessa, inte förrän alternativa media tog upp saken sipprade sanningen ut..
Jag varken köper eller pren längre på en dagstidning, ändå tillhör jag kärngruppen som förväntas läsa en sådan.

När media skriver en sak och vemsomhelst kan gå ut och själv kontrollera att det är motsatsen som gäller, då tappar man förtroendet och vänder sig annorstädes efter sina nyheter.
Media har helt enkelt inte följt med sin tid och man har förlorat sitt monopol på nyhetsförmedling, just bla genom att inte förmedla nyheter utan åsikter!
Svårare än så är det inte.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies