Gå direkt till textinnehållet

”Lärarförbundet förvägrar oss dialog”

Lärarförbundets ledning har sagt nej till det möte om förbundets nya kommunikationsstrategi som Journalistförbundet tagit initiativ till. UPPDATERAD

Journalisten berättade i måndags att Journalistförbundet bett om ett möte med Lärarförbundet för att diskutera det förslag till ny kommunikationsstrategi som Lärarförbundets styrelse ska behandla imorgon, eftersom den kan innebära konsekvenser för Lärarförbundets tidningars redaktionella integritet.

Men Lärarförbundets ledning säger nej till ett möte. Det beklagas av Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling i en debattartikel i Journalisten:

Lärarförbundets ledning har […] gjort väldigt tydligt att vi inte är önskade. En dialog har helt enkelt förvägrats oss. Det är naturligtvis olyckligt om det här aktuella fallet får en icke tillfredställande lösning, men beslutet riskerar dessutom att få större konsekvenser än vad Lärarförbundet antagligen inser.

Om inte ett fackförbund ser värdet av en dialog med yrkesförbund i frågor som är direkt avgörande för medlemmars yrkesutövning, hur ska vi då förvänta oss att övriga arbetsmarknaden visar den förståelsen?

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand svarar i ett sms:

"Det stämmer att Jonas har bett om ett möte för Journalistförbundets jurist att komma till Lärarförbundet för att prata om yttrandefrihet. Vi har vänligt avböjt då vi säkerställer juridisk kompetens i vår egen organisation.

Lärarförbundet har samverkat förslaget med våra fackklubbar, i enlighet med vår förhandlingsordning och gällande lagstiftning. Journalistförbundet är inte vår förhandlingspart utan Unionen och Akademikerföreningen som företräder Saco-anslutna medarbetare."

 

 

Fler avsnitt
Fler videos

Lärarförbundet förvägrar oss dialog

DEBATT/ Lärarförbundets ledning förvägrar oss dialog om den kommunikationsplan som förbundet vill införa. Det är olyckligt och riskerar att få större konsekvenser än vad Lärarförbundet antagligen inser.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Tänk dig att en kommun eller SKL fastställde en plan över skolverksamhet. En plan som utmanade både skollagar och läroplaner. Då är det rimligt att lärarnas fackliga organisationer skulle tänkas ha synpunkter. Att Lärarförbundet skulle vilja diskutera förslaget utifrån medlemmarnas yrkesroller. Inget konstigt med det. Om då kommunen eller SKL i detta hypotetiska exempel skulle vägra Lärarförbundet en dialog skulle det nog leda till ett högt tonläge från fackförbundet. Och övriga svenska fackförbund skulle nog ställa sig bakom Lärarförbundet i deras rätt att få diskutera yrkesfrågor som berör deras medlemmars vardag.

Nu har emellertid just detta hänt, men det handlar inte om en kommun eller SKL. Det handlar om Lärarförbundet. Den kommunikationsplan som förbundet nu vill införa utmanar till synes strukturen för hur vi anser att redaktionell integritet ska organiseras utifrån grundlag och pressetik. För att utreda om denna risk föreligger har vi därför bett om ett möte mellan vår yttrandefrihetsjurist och Lärarförbundets kansliledning. På så vis blir det lättare för oss att förstå om och i så fall hur förbundets tankar rimmar med våra riktlinjer för organisationstidningar. Med tanke på att vi är två systerförbund som båda sätter professionsfrågor högt på dagordningen utgick vi från att denna önskan var odramatisk.

Lärarförbundets ledning har emellertid nu gjort väldigt tydligt att vi inte är önskade. En dialog har helt enkelt förvägrats oss. Det är naturligtvis olyckligt om det här aktuella fallet får en icke tillfredställande lösning, men beslutet riskerar dessutom att få större konsekvenser än vad Lärarförbundet antagligen inser.

Om inte ett fackförbund ser värdet av en dialog med yrkesförbund i frågor som är direkt avgörande för medlemmars yrkesutövning, hur ska vi då förvänta oss att övriga arbetsmarknaden visar den förståelsen?

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet

Fler avsnitt
Fler videos