Journalistförbundet måste ändra sina stadgar

11 november, 2016

I ett globaliserat och digitalt samhälle suddas gamla nationsgränser ut. Detta gäller i högsta grad även för journalistiken. Därför är det dags att Journalistförbundet skriver om sina stadgar så att även hitflyttade journalister känner sig välkomna.

Vi som arbetar med att undervisa och forska kring journalistik vid Lunds universitet blir regelbundet kontaktade av SFI och and­ra organisationer i närområdet. De undrar om vi har några tips för hur nyanlända journalister ska komma i kontakt med svenska journalister och redaktioner.

I vår undervisning är globala perspektiv och mångfaldsperspektiv en självklar och integrerad del av alla kurser. Vi driver flera projekt där våra journaliststudenter samarbetar med journalister och journaliststudenter i andra länder och flera av våra lärare och gästföreläsare har egna yrkeserfarenheter av det samma.

I en globaliserad värld där människor, kapital och företag flyttar över gränser, där krig och konflikter tvingar folk på flykt, anser vi att det är viktigt att journalistiken också utvecklas i samma riktning. Vi uppmuntrar fler journalistutbildare och dagstidningsföretag att verka ännu tydligare för internationalisering och mångfald: ju fler vi är desto starkare journalistik.

Därför reagerar vi när vi hör talas om att Journalistförbundet inte välkomnar hitflyttade journalister, med mångårig erfarenhet från att arbeta för medier i andra länder. Ett exempel är vår kollega Angus Walker som arbetat som journalist i Storbritannien i 20 år. Senast var han ITV News Asienkorrespondent och nominerades bland annat till en Emmy för sin bevakning från tyfonen Haiyan. Nu har han flyttat till Malmö för att arbeta som frilansjournalist. Enligt Journalistförbundets kansli är han inte välkommen som medlem så länge han inte arbetar för ett svenskt medieföretag.

Han är inte ensam.

Enligt förbundets stadgar (§3, mom 1) välkomnas ”Den som är anställd eller frilans, med i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter, vid svenskt eller i Sverige verksamt massmedium” som medlem i Journalistförbundet.

Vi har svårt att förstå varför det svenska Journalistförbundet gör skillnad på journalister och journalister.  Det vore önskvärt med fler medlemmar som arbetar för medieföretag i andra länder, inte minst med tanke på hur det globala medielandskapet ritas om.

Med detta förhållningssätt ser vi en risk att Journalistförbundet, om än oavsiktligt, är med och ritar upp nya A- och B-lag inom journalistkåren. Något som man i avtalsrörelser alltid är noga med att motarbeta.

Den här gången finns det dessutom risk att vi delar upp kåren baserat på var vi kommer ifrån. Det kan väl aldrig vara meningen med Journalistförbundet anno 2016?
             Mia-Marie Hammarlin
             prefekt Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet
             Andreas Mattsson
             programansvarig Journalistutbildningen, Lunds universitet
             Ola Isaksson
             universitetsadjunkt Journalistutbildningen, Lunds universitet

SVAR: Journalistförbundet gör inte skillnad på journalister beroende på var de kommer från, var de bor eller var de jobbar. Men de som endast arbetar för arbets-/uppdragsgivare utan någon representation i Sverige kan inte bli medlemmar, oavsett nationalitet. Det gäller alltså även svenska journalister som jobbar för utländska medier utan bas i Sverige.

Anledningen är att vi organiserar dem vi kan företräda – alla fackförbunds huvudsakliga uppgift. Vi kan inte, har inte juridiska möjligheter att via förhandlingar eller på annat sätt hjälpa medlemmar visavi arbets- eller uppdragsgivare i ett annat land.

Därför hänvisar vi, när så är möjligt, till journalistförbundet i det land där medieföretaget/-företagen i fråga finns, vad gäller medlemskap och representation. Vi kan också i möjligaste mån hjälpa till med kontakter till annat förbund inom IFJ, vår internationella federation.

Men vi arbetar även på andra sätt för att nyanlända journalister ska kunna få och ha kontakt med journalister här – och vice versa. Många enskilda medlemmar och journalistklubbar är redan engagerade i det arbetet. Det är olyckligt om detta inte framgick av kontakten med vårt kansli.
                                                     Anita Vahlberg
                                                     Senior Adviser, Journalistförbundet

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies