Frige Gui Minhai!

5 juni, 2018

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Två och ett halvt år har nu gått sedan kinesiska agenter grep den svenske medborgaren, bokförläggaren Gui Minhai i hans semesterbostad i Thailand och förde honom till Kina.

I januari 2016 framträdde han på kinesisk TV och förklarade i en uppenbart framtvingad och falsk redogörelse att han frivilligt överlämnat sig till de kinesiska myndigheterna för att avtjäna sitt straff för ett trafikbrott han begått år 2003. Han sade sig inte vilja ha något stöd från de svenska myndigheterna.

I oktober 2017 släpptes Gui Minhai ur fängelset, och de kinesiska myndigheterna lät förstå att han nu var fri. Men så förhöll det sig uppenbarligen inte. Den 20 januari i år steg han på ett tåg i Shanghai för att tillsammans med två svenska diplomater resa till Peking och där besöka svenska ambassaden. Innan tåget anlände till Peking, dök emellertid ett tiotal poliser upp och grep honom inför ögonen på de svenska diplomaterna. Sedan dess sitter han på nytt fängslad. Den 9 februari framträdde han ännu en gång på kinesisk TV. Nu klandrade han de svenska myndigheterna för att ha utnyttjat honom som en schackpjäs i ett politiskt spel och förklarade på nytt att han inte önskade något bistånd från svensk sida. Dessa uttalanden inför TV-kamerorna saknar all trovärdighet och får oss att tänka på 1930-talets så kallade Moskvaprocesser. 

Under vintern och våren har företrädare för den svenska regeringen, Europeiska Unionen samt flera människorättsorganisationer och enskilda personer protesterat mot behandlingen av Gui Minhai och krävt att han ska friges. Tyvärr har Kinas regering svarat med aggressiva utfall mot framför allt Sveriges regering för att lägga sig i Kinas inre angelägenheter. Men Gui Minhai är svensk medborgare, och det är en självklar uppgift för Sverige att tillvarata hans intressen

De kinesiska myndigheternas agerande mot Gui Minhai strider mot grundläggande rättsprinciper och utgör en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. De grundläggande rättsprinciperna och människorätten gör inte halt vid Kinas eller något annat lands gränser.

Utfallen mot Sverige skadar förbindelserna mellan Sverige och Kina. Det är både sorgligt och oroande med tanke på den avgörande roll som umgänge över nations- och kulturgränserna spelar för en fortsatt positiv utveckling i världen.   

Kina är en stormakt som utövar stort ekonomiskt, politiskt och kulturellt inflytande över hela världen. Ledarna i Peking har gjort klart att de anser Kina redo att spela en ledande och ansvarsfull roll i världen. Ofta hänvisar de till det stolta inhemska kulturarvet som en tillgång för Kina och övriga världen. Agerandet mot Gui Minhai står emellertid i bjärt kontrast till ledarnas stolta proklamationer. 

Ett mer än två tusen år gammalt kinesiskt talesätt säger ”Att kunna ändra sig när man har begått ett fel – ingenting är mera gott än detta”. En tanke djupt förankrad i den kinesiska kulturen. Inför Sveriges nationaldag imorgon uppmanar vi nu de kinesiska myndigheterna att genast frige Gui Minhai.  Samtidigt stöder vi Sveriges regering, Europeiska Unionen och alla de organisationer och enskilda människor, som engagerat sig i Gui Minhais fall, i deras ansträngningar att verka för hans frigivning.

Kristina Ahlinder direktör Svenska Förläggareföreningen
Bengt Albons fd Kinakorrespondent för Dagens Nyheter
Gunnar Ardelius ordförande European Writers’ Council
Kurdo Baksi författare
Channa Bankier konstnär
Jesper Bengtsson ordförande Svenska PEN
Anders Q Björkman bitr kulturchef Svenska Dagbladet
Tomas Bolme skådespelare
Eva Bonnier styrelseledamot International Publishers Association
Ove Bring professor emeritus i internationell rätt
Anna Gustafsson Chen översättare
Rakel Chukri kulturchef Sydsvenskan
Cecilia Ekebjär kulturchef Mittmedia
Martin Svensson Ekström, lektor i kinesiska, Göteborgs universitet; redaktör, Östasiatiska muséets bulletin (BMFEA)
Lars Ellström bankman och sinolog
Magnus Fiskesjö fd kulturattaché vid Sveriges ambassad i Kina och fd chef för Östasiatiska museet
Fredrik Fällman lektor i kinesiska vid Göteborgs universitet
Eva Gedin ordförande Svenska Förläggareföreningen
Helena Giertta chefredaktör Journalisten
Göran Greider chefredaktör Dala-Demokraten
Anna Hedenmo ordförande Publicistklubben
Richard Herold förläggare
Lisa Irenius kulturchef Svenska Dagbladet
Marja Kaikkonen professor i sinologi Stockholms universitet
Martin Kaunitz förläggare
Johan Lagerkvist professor i Kinas språk och kultur Stockholms universitet
Cecilia Lindqvist författare och professor
Torbjörn Lodén sinolog
Lisa Nilsson musiker/artist
Göran Malmqvist professor emeritus
Jonas Nordling ordförande Journalistförbundet
Daniel Nordström chefredaktör VLT, Norrtelje Tidning, Länstidningen Södertälje, Nynäshamns-Posten, Arboga Tidning, Bärgslagsbladet, Fagersta-Posten och Sala Allehanda
Ingrid Norrman fd kulturchef Göteborgs-Posten
Ingvar Oja journalist
Jojje Olsson författare/journalist
Karin Olsson kulturchef Expressen
Bengt Pettersson sinolog
Hans Ingvar Roth professor i mänskliga rättigheter Stockholms universitet
Irmy Schweiger professor i Kinas språk och kultur Stockholms universitet
Per Sevastik tidigare professor i mänskliga rättigheter vid Pekings universitet
Jonas Sjöstedt partiledare (v)
Björn Skala ambassadör Peking 1988-1993
Svante Weyler förläggare
Björn Wiman kulturchef Dagens Nyheter
Björn Werner kulturchef Göteborgs-Posten

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies