Fler måste inkluderas
i medierapporteringen

30 november, 2016

När svenska journalister väljer experter, väljer de hellre en man än en kvinna. Detta oavsett om branschen domineras av kvinnor eller inte.  Det är dags att förändra detta systematiska bortväljande av kompetens.

Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren 2016 visar att endast 29 procent av personerna som kommer till tals i svenska medier är kvinnor. Dessutom ser vi att när medier får välja experter – personer med auktoritet, som väljs för att förklara eller kommentera aktuella nyheter – så väljer de hellre män än kvinnor. Detta även när det gäller frågor eller ämnen som är traditionellt kvinnodominerande. Inte ens då kommer vi upp till en jämställd könsfördelning av experterna.

En annan del av befolkningen som hamnar i skymundan i medierna är svenskar med utomnordisk bakgrund. Trots att ungefär var femte svensk har utomnordisk bakgrund, får vi finna oss i att dessa personer hörs betydligt mer sällan än de borde. Endast 8 procent av de som kommer till tals i svenska nyheter har utomnordisk bakgrund. 

Sverige åtog sig redan 1995 vid FNs kvinnokonferens i Peking att arbeta aktivt för en balanserad och icke-stereotyp förmedling av kvinnor i medierna. Nyhetsmedier är en viktig arena för det offentliga samtalet. Om vissa grupper exkluderas blir det i längden ett demokratiskt problem. Dels för att alla inte får komma till tals, men även för att vi får en skev bild av hur verkligheten ser ut. Särskilt viktigt är detta för vilka som vi som medborgare får möta som experter då de antas ha kompetensen att förklara viktiga skeenden – och leverera lösningar på aktuella problem. Därför är det inte acceptabelt att så lite har hänt de senaste 20 åren.

Den nyligen presenterade Medieutredningen gör dessutom klart att medier som kan komma ifråga för att få det nya mediestödet behöver vara arenor som är samlande, demokratiska, ansvarstagande och allsidiga, ”där så många som möjligt möter och medverkar till en mångfald av perspektiv och representationer”. En bredd av erfarenheter, historier och människor är viktigt för mediernas fortsatta relevans och överlevnad.

Det är hög tid att förändra den bild av Sverige som medierna förmedlar. Varje redaktion och journalist har makt och ansvar att vara en del av den förändringen. Som tips på vägen delar vi med oss av fem saker ni kan börja arbeta med i syfte att fler ska inkluderas i medierapporteringen:

1. Se över er egen homogenitet.
Här kan ni dels prata utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i Sverige, dels sådant som utbildningsbakgrund, geografisk spridning, hemförhållanden etc. Fundera därefter på hur och om er homogenitet påverkar era val av exempelvis vinklar och intervjupersoner.

2. Försök sätta mål som ni kan mäta.
Vi vet att det hjälper att mäta, även om det inte är hela lösningen. De redaktioner som arbetar aktivt med statistik har en jämnare könsbalans och bättre representation ur de aspekter som de mäter. Utvärdera varje dags arbete, eller varje sändning. Gör resultatet synligt för alla medarbetare för att kunna hjälpas åt att skapa förändring.

3. Utöka ert nätverk.
Skaffa en gemensam bild av vilka som finns i era kontaktlistor idag. Håll dem uppdaterade och använd gärna Rättviseförmedlingens listor för att komplettera – i dem finns mängder med kompetenta personer.

4. Problematisera begreppen.
Måste en ”expert” vara en professor? Innebär ”kompetens” att man har högskolepoäng i ett ämne? Eller kan det finnas andra erfarenheter och kunskaper som är kvalificerande?

5. Se vilka mönster ni skapar.
Varje artikel eller inslag behöver givetvis inte spegla hela Sverige. Det viktiga är att ni blir medvetna om vilka mönster ni skapar som helhet.
Medierna har ett ansvar för bilden de förmedlar eftersom det är där vi får möta delar av verkligheten som ligger bortom vår egen vardag. Vilkas historier som lyfts, vilka röster som anses vara de viktigaste och hur människor porträtteras utgör tillsammans en bild av vilka vi som bor i Sverige är. I den bilden är det viktigt att fler inkluderas. På Rättviseförmedlingen är vi övertygade om att förändring inte kräver tid, utan att förändring kräver initiativ. Nu är tiden inne för att ta initiativ.
                                                                  Seher Yilmaz
                                                                  ordförande, Rättviseförmedlingen

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies