Björn Åslund: : Dokusåpor viktigare än miljöfrågorna?

15 februari, 2005

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Ödesfrågan ”växthuseffekten” överträffades faktiskt av något så trivialt som ”dokusåpa” på de flesta mediesajter.

Inom forskarvärlden står en kraftfull majoritet bakom uppfattningen att energi- och de tillhörande miljöfrågorna, är en av vår tids ödesfrågor. Det finns en oro över att vårt frosseri av fossila bränslen bidrar kraftigt till växthuseffekten.

Lyckas vi inte få ner koldioxidutsläppen och ställa energisystemen så att de blir långsiktigt hållbara, så blir mänsklighetens tillvaro väldigt besvärlig.

Om nu världens klimat- och energiforskare ser detta som avgörande ödesfrågor, så kanske det skulle synas i mediernas bevakning? Borde inte dessa frågor ofta hamna i topp och synas i spalterna? Åtminstone bland seriösa medier som brukar hålla ett öga på de tunga samhällsfrågorna? Men är det så?

bryt

För att få lite mer fakta använde jag sökfunktionerna på några nyhetssajter (www.svd.se, www.expressen.se, Dagens Eko på www.sr.se och www.nt.se). Antal träffar borde ju ge en indikation på vilka ämnen som medierna håller för viktiga.

Mina farhågor besannades. Begrepp som ”skatter”, ”sjukvård” och ”Göran Persson” fyller arkivens hårddiskar, medan det är glest mellan begrepp som ”växthuseffekten” och ”koldioxidutsläppen”.

Ödesfrågan ”växthuseffekten” överträffades faktiskt av något så trivialt som ”dokusåpa” på de flesta mediesajter.

Det finns säkert många förklaringar till tystnaden i medierna. Kanske är det bedömningar om att växthuseffekt och klimatstörningar är alltför tråkiga ämnen? Kanske är journalisterna – hemska tanke – okunniga och därför inte förmår ta tag i bevakningen? Eller är det så att energifrågorna saknar starka lobbyister och karismatiska talesmän som hamnar mitt på mediescenen?

bryt

Det tragiska med massmediernas tystnad är att publiken inte får veta om den utveckling som också går åt rätt håll. För runt om i världen har det inletts ett stort arbete med omställningen av våra energisystem. Medierna har utan tvekan ett ansvar för dessa frågor, så att fakta och skilda tolkningar debatteras, så det blir tryck på politiker och beslutsfattare. Så att allmänheten får kunskap och förstår vad som händer och varför.

När okunnigheten om växthuseffekt är utbredd, då blir reaktioner och massmediebevakning därefter. Då blir några tio-öringars skattehöjning på bensin till en folkstorm stöttat av feta rubriker.

När vi egentligen borde heja på ambitionerna att fasa ut petroleumbränslen. Även om det svider för stunden.

frilansjournalist

Kommentarer

Det finns 2 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Steven Jörsäter mån, 2011-12-19 22:18

Dokusåpor och klimatporr

Av Steven Jörsäter

Visst kan man dela Åslunds förfäran inför kvällspressens kulturkollaps. Men tyvärr är det inte mycket bättre ställt med rapportering av miljöfrågorna i dagspressen och detta kan ställa till med stor skada. Ensidig, naiv och ofta rent felaktig propaganda är legio. Stora forskarkollektiv har nu fått ökade anslag tack vare det stora politiska fokuset kring den förmodade klimatförändringen. Intresset är därför obefintligt att moderera stämningen. Det finns all anledning att kritiskt granska de resultat som kommer fram i denna miljö. Vi har sett det förr. För 15 år sedan kom den ena larmrapporten efter den andra om skogsdöden. Stora forskningsmödor lades ned. Alltihop visade sig sedan felaktigt.

Den svenska debatten kring den förmodade klimatförändringen är extra märklig. För vår del handlar den ju nästan helt om en klimatförbättring med såväl ekonomiska som mänskliga vinster. Detta har överhuvudtaget inte kommit fram i media. Katastrofisterna har haft ordet. Kanske bättre att de håller sig till Farmen?

Steven Jörsäter

Forskare och entreprenör

Inlagt av Martin Hedberg mån, 2011-12-19 22:18

Naiv syn på vårt oberoende

Av Martin Hedberg

Inom media finns är det alldeles för liten bevakning av konsekvenserna av klimatförändringarna.

Inom forskarvärlden råder inte längre några tvivel om att vi har klimatförändringar. Inte heller tvekar man om att det mänskliga bidraget till förändringarna är stort och att detta är ett globalt och mycket svårhanterat problem. I de flesta fall är det dessutom irreversibla processer som skapar mest problem, dvs processer/händelser som inte kan “köras baklänges”. Inte ens amerikanska politiker tvekar i denna fråga.

Däremot är man inte helt klar på exakt vad som kommer att ske, hur man skall lösa problemen och vem som skall göra de uppoffringar som kommer att krävas. (eller hur man skall betala för de negativa konsekvenser som kommer).

Inom svensk media tycks allt för många tro att klimatförändringar har med väder att göra. I grunden är det förändringar av atmosfärens strålningsbalans, men det som är intressant i frågan, det har med politik, ekonomi, säkerhet mm att göra. Här finns massor av stoff för journalister.

Länge har media behandlat frågan genom att bjuda in en part från “vardera lägret”. Diskussion uppstår, ofta kring någon detalj, och allmänheten och andra journalister föranleds tro att forskarna är oeniga, att man inte är säker på om vi verkligen har klimatförändringar. Men forskarvärlden är i grunden enig. Det är dags att vakna, konsekvenser av klimatförändringar samt energifrågor kommer att bli 2100-talets stora frågor.

Här i Sverige invaggas vi som vanligt i tron om “business as usual”, att vi inte kommer att beröras. HELA jorden berörs av klimatförändringar, och det vare sig de är naturliga eller antropogena. Och eftersom vi är mycket beroende av vår omvärld så påverkas vi naturligtvis av vad som händer utanför Sveriges gränser, vare sig det är spridning av sjukdomar, försäkringsbolag som går i konkurs, oljepris som stiger eller ekosystem som slås ut.

Visst bör man diskutera hur vi skall minska våra utsläpp, men frågan bör främst handla om hur vi skall anpassa oss och samhället till de nya förutsättningar som följer på förändringarna.

Ju tidigare vi kan belysa sambanden, desto bättre förutsättningar har vi inför framtiden. Klimatförändringar är en komplex fråga, låt oss slippa se löp med överdramatiseringar, låt oss angripa frågan med saklighet!

Martin Hedberg

frilansande meteorolog, SVT

PS. Är det inte märkligt att skeptiker först säger att “det finns nog inte klimatförändringar”, för att i nästa mening säga: “det blir ju i alla fall bättre när det blir varmare”. DS.

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies