Att göra rätt är stort, att rätta fel är större

18 juni, 2014

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Under april hävdade vanligtvis lika dugliga som omdömesgilla skribenter att Dispatch Internationals medarbetare Roger Sahlström dömts för misshandel med rasistiska motiv eller förtecken. Publiceringarna borde bli föremål för en djupgående källkritisk granskning.

Hypotesen är att en insinuant, försåtlig eller möjligtvis olycklig formulering på föreningen Expos webbplats 2013 blir till en vandringssägen. Den går från skribent till skribent där ingen läser domen mot Sahlström. Det budskap som politiskt passar som hand i handske formuleras om och spetsas till tills det i SRs mediemagasin Medierna blir känt att det handlade om en vit medelålders man. En person som var skyldig Sahlström pengar.

Lika intressant och i någon mån än mer bekymmersamt än att skribenterna nöjer sig med sekundärkällan Expo eller möjligtvis varandra som källa är obenägenheten att publicera en rättelse värd namnet.

Sättet att förhålla sig till och korrigera den felaktiga beskyllningen mot Sahlström spänner över hela registret. Från de som inte låtsas om felet, över de som korrigerar men inte rättar till de som rättar men inte tillstår att de gjort fel.  Gemensamt för de flesta av rättelserna är den förvirring de skapar. Även den som försöker lägga pussel med hjälp av klipp och webbsökningar blir osäker på vad det är som rättats. Förvirringen blir, med reservation för att jag missat någon rättelse, inte mindre av att fel i tryckta tidningar enbart synes bli rättade på webbplatserna.

Fallet Roger Sahlström bör få publicister att diskutera hur felaktiga uppgifter ska korrigeras, hur en rätt rättelse ska se ut och var den bör publiceras.

Po Tidholm skriver i DN den 25 april att Roger Sahlström har en misshandelsdom mot sig ”efter att ha slagit ner en person för att han var färgad”. I nyhetsdelen skriver DNs nyhetskrönikör Lena Sundström samma dag att Journalisten okritiskt intervjuat ”en man som har blivit dömd för en rasistisk misshandel”.

Några dagar senare korrigerar sig Po Tidholm själv. Insprängt i slutet av en ny artikel i papperstidningen förklarar han att Sahlström har slagit ned en ”meningsmotståndare”, en vit kamrat han blivit arg på. Tidholm försöker krysta sig ur situationen genom att hävda att felet i den första artikeln berodde på ett missförstånd och egentligen får Sahlström skylla sig själv med tanke på vad han uppgett i polisförhören. Enligt Tidholm dömdes Roger Sahlström till fängelse.

I nätpubliceringen av Tidholms kolumn har redaktionen efter några dagar lagt till att ”artikeln är rättad. I en tidigare version förekom felaktigheter om straffpåföljden. DN beklagar.” Sahlström dömdes nämligen inte till fängelse så därmed var felet i rättelsen rättad. Men nådde det verkligen läsarna av papperstidningen där felaktigheten först publicerades?

Någon rättelse eller beklagande publiceras inte när det gäller de än allvarligare anklagelserna i Lena Sundströms krönika om att Sahlström skulle begått ett rasistiskt dåd. Visserligen nämner hon inte Sahlström vid namn men ger tillräckligt många detaljer för att ett utpekande ska anses ha skett. DNs läsare behöver bara öppna kulturdelen för att få ”facit” i Tidholms artikel samma dag. Den samtidiga publiceringen borde ha lett till en samlad rättelse.

I Expressens webbupplaga skriver Anna Hellgren att Sahlström är ”dömd för rasistiskt motiverad misshandel”. Den 20 april skriver Expressens chefredaktör Thomas Mattsson i den tryckta tidningen att Sahlström är ”dömd för att ha misshandlat en svart man”.

Ingen av artiklarna har lett till en rättelse vad jag kunnat utröna. Däremot har ordet ”svart” tagits bort i nätversionen av Thomas Mattsons krönika. Artikeln är rättad men utan rättelse.

Åsa Linderborg skrev på Aftonbladet.se att Sahlström misshandlat en svart man. Med adress till Journalisten beklagade hon sig över ett ”slappt journalistiskt arbete” och ”noll källkoll”. I dag heter det i anslutning till artikeln att ”texten är uppdaterad, bland annat med uppgifterna om domen mot Sahlström”. Påståendet om Sahlströms misshandel av en svart man är borttaget.

De pressetiska reglerna är entydiga när det gäller att tillstå ett fel.

”Felaktig sakuppgift skall rättas… ” heter det i pressetiska reglerna. Visserligen följt av ”… när det är påkallat” som ger ett visst utrymme för att inte rätta t.ex. när det handlar om mer bagatellartade fel eller om publiceringen ligger långt tillbaka i tiden. Sådana rättelser skulle sannolikt bara förorsaka ny publicitetsskada.

En rättelse är främst till för att ge enskilda en form av upprättelse. Men som den är formulerad i det pressetiska regelverket har rättelsen också det vidare syftet att upprätthålla mediernas förtroende hos allmänheten. Felaktigheter ska rättas även om ingen enskild drabbas.

Alla medier med självaktning betonar vikten av rättelser i sina redaktionella riktlinjer. DN förklarar att tidningens förtroende måste förvaltas varje dag. Kvalitet, måttfullhet och balans är hedersord och tidningen ska vara generös med rättelser när en felaktig uppgift publicerats. Men vart tog rättelsen av Lena Sundströms kolumn vägen? Och lever den Tidholmskt krystade rättelsen upp till tidningens höga ambitioner? Expressen förklarar att fel, oklarheter och missförstånd rättas i papperstidningen varje dag och veckovis på webben men var har rättelsen av Mattsons och Hellgrens artiklar publicerats?

Tidigare arkiverades rättelser tillsammans med den okorrigerade artikeln i olika databaser. Under rubriken brukade det anges att artikeln tillförts en rättelse. Det gick därmed att se vad som ändrats. Det ställde krav på tydliga rättelser eftersom den som sökte krysta sig ur en felaktighet omgående avslöjades. De ständiga internetpubliceringarna tycks ha upphävt denna princip eller kanske den överhuvudtaget aldrig har följt med ut på nätet. I stället för att låta den ursprungliga artikeln vara kvar med en rättelse tillfogad görs korrigeringar direkt i texten. Många gånger med intetsägande kommentarerar som t.ex. att texten har korrigerats eller uppdaterats.

Vill man hårdra det kan man säga att skribenten och massmediet friserar historien. Risken finns att slappheten att kontrollera uppgifter breder ut sig, det går ju alltid att ändra och ändra i ändringen, igen och igen. Å andra sidan kan korrigeringar sägas gagna den som t.ex. likt Sahlström blivit utpekad som dömd för rasistdåd. Felaktigheterna tas bort från den ursprungliga webbsidan och uppgifterna sprids i varje fall inte vidare där. Men det utesluter inte utan snarare kräver en fyllig och uppriktig rättelse och ursäkt. Skadan är redan skedd och  så gott som alla webbpubliceringar finns cachade. Eftersom det går att få fram ursprungsversionen är det rimligt att det finns en rättelse som är möjlig att få fram och som till sist även den blir cachad tillsammans med artikeln.

Jag förstår att det känns extra surt att efter att ha återgett felaktiga uppgifter ge upprättelse åt personer vars åsikter man starkt ogillar. Och visst känns det delvis av samma anledning sorgligt att behöva skriva denna artikel om bristande källkritik och halvkvädna rättelser. Men rättelsen är och bör förbli en hederssak som måste stå över politiska hänsynstaganden och önsketänkande. Voltaires devis om att slå vakt om yttrandefriheten för de avvikande, de virriga och de med vidriga åsikter bör även inkludera generositet med genmälen, rättelser och en förmåga att be om ursäkt.

Nils Funcke

Rätt ska vara rätt
I min artikel ovan ställer jag frågan om även läsarna av DNs papperstidning nåddes av rättelsen vad gäller straffpåföljden för Roger Sahlström. Det gjorde den genom en rättelse på sidan 2 den 2 maj.

 

Kommentarer

Det finns 19 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Johnny Månsson ons, 2014-06-18 12:06

Mycket bra formulerat av Nils Funcke och så bör det självklart vara av tidningar som har en hög moral och är seriösa, men här ser vi återigen bevis på slappheten av nyheter och i våra största tidningar.

Inlagt av Hans Odeberg ons, 2014-06-18 20:38

Den artikel från Expo som varit ursprunget till alla rykten verkar inte rättad på något vis: http://expo.se/2013/sd-vill-etablera-rasistisk-tidning_5613.html. Innebär det att det som står där är korrekt, eller att Expo struntar i att ens ändra på felaktigheter?

Inlagt av Invandraren ons, 2014-06-18 23:43

Skadan för Roger är redan skedd dock så en rättelse är inte tillräckligt i detta fall. Jag säger också att alla dessa nämnda gjorde det mot Roger medvetet, alltså de visste om att de skriver felaktigheter men gjorde det att svärta han just för att de vill tysta sina meningsmotståndare. Mattson, Lena, Åsa tillhör samma skara och gäng.

Inlagt av Kina Larsson tors, 2014-06-19 09:16

Mycket bra artikel. Visar på haveriet inom journalistiken och att trenden med mer och mer åsiktsjournalistik istället för granskning, objektivitet och saklighet. Men inte ens när de ska tycka istället för att bedriva riktig journalism så lyckas man utan tvingas ljuga och mörka. Sorgligt är bara förnamnet. Förtroendet för journalisterna fortsätter att dala, med rätta. Tack Nils för ett bra inlägg i debatten men jag vet inte om det går att rädda det sjunkande skeppet.

Inlagt av Elias tors, 2014-06-19 09:37

Såg Tino Sanandaji som forskar i nationalekonomi totalt såga vissa DN artiklar. Mer i detalj på Tinos blogg. Ska den här typen av fel från DN också rättas? Det är rena fel och inte åsikter. Massivt kritik från många ekonomer.

Inlagt av Daniel tors, 2014-06-19 10:02

*OBS: denna kommentar är inte något som har att göra med Godwin's law..*

Jag håller på att läsa "The devils disciples: Hitler's inner circle" av Anthony Read, som handlar om männen i Hitlers omedelbara närhet: Göring, Himmler, Goebbles mfl och hur de kom att gå med i NSDAP.
Det är intressant att lite av Goebbles inställning att allt är tillåtet när det gäller att svärta ned någon (som t.ex. Goebbles angrepp på Gregor Strasser, den som företrädde vänsterfalangen inom NSDAP och som manövrerades ut från partiet i slutet av 1932 och sedan mördades under "de långa knivarnas natt" i juni 1934) med glädje används av media i ett demokratiskt land.
Var är de journalister som sätter sanningen framför ideologi?

Inlagt av Gurkburken tors, 2014-06-19 10:31

Expo-medarbetare är ofta inbjudna i direktsändning. Det är tillfällen som radio- och TV-journalister normalt sett utnyttjar för att ställa obekväma frågor som den inbjudne helst inte vill svara på. Har en Expo-medarbetare någonsin fått en obekväm fråga i direktsändning eller ens inför en senare publicering?

Inlagt av Totte tors, 2014-06-19 11:18

Det är rent ut sagt för jävligt. Inblandade ansvariga borde ställas till svars. Detta är bara en i raden av händelser där etablerade medier går ut med braskande rubriker och sedan är tysta när sanningen visade sig vara en annan:

* Sagan om den rasistiske brandmannen i Boden i DN häromveckan
* Sandvikens vinst på invandringen, också i DN
* Mjölkincidenten i Forserum - uppdiktad och sannolikt inspirerad av filmen American History X på TV dagarna före
* Slöjmisshandeln i Farsta - uppdiktad och driven av kändisar i antirasist-/vänsterextremistlägret
* Hatbrottet på gångbron i Malmö - gärningsmannen var inte vit, som det impliceras av ordet hatbrott. (Nyckelvittnet, som fick anta skyddad identitet, var dock vit...)

Jag väntar ännu på den dagen då svenska medier, inklusive SVT, tvingas till avbön om att lägga locket på debatten, som Nick Robinson på BBC gjorde nyligen. Hur stora behöver SD bli innan dess?

Inlagt av Mikael tors, 2014-06-19 11:22

"de avvikande, de virriga och de med vidriga åsikter", skriver Funcke. Då ser jag fram emot en artikel där Funcke 1) Hänvisar till exakt vilka dessa åsikter är, 2) Bemöter dessa åsikter med argument. Annars gör han sig skyldig till ytterligare smutskastning av Sahlström, för det är underförstått att det är dennes åsikter som är "virriga och vidriga". Det tjänar liksom inte mycket till att bli försvarad annars. "Med sådana vänner..."

Inlagt av Veritas tors, 2014-06-19 11:34

Av de rikstäckande dagstidningarna är det nog endast SvD som kan uppvisa en någorlunda bevarad heder när det gäller pressetiken. Jämfört med våra nordiska grannländer råder det i Sverige en förfärlig snedvridning, en "Pravdaliknande" journalistik!

Inlagt av Pidda tors, 2014-06-19 14:00

Detta vore väl något för Journalisten att göra en artikel på och höra förklaringarna till att inga riktiga rättelser publicerats.

Inlagt av Alexander tors, 2014-06-19 14:36

Journalisterna ljuger medvetet. Därför också deras tidningar tappar läsare och journalisterna sedan blir arbetslösa.

Inlagt av Robert stenkvist tors, 2014-06-19 17:05

Bra Funcke!

Inlagt av Claes Henrikson tors, 2014-06-19 18:19

@Elias: Ja, vad tycker du själv? Vad är nyhetsmedias uppgift? Att publicera riktiga eller felaktiga uppgifter? Klart att alla sakfel ska rättas.

Inlagt av Ben tors, 2014-06-19 19:28

Tack Nils, det som borde vara en journalists hederssak tycks alltmer vara ett undantag. Heder och trovärdighet.

Inlagt av Erik Eriksson tors, 2014-06-19 22:15

Nils Funcke en hedersman av den gamla stammen som sätter en ära i journalismens hantverk. Tidigare en svensk dygd där alltid grundlagen och yttrandefriheten stod i centrum.
Förföljelsen mot svenska duktiga journalister som Ingrid Carlqvist, Gunnar Sandelin m.fl. är en skam och uppmärksammas stort i våra grannländer. Mediakrisen fortskrider..............

Inlagt av Erik XV tors, 2014-06-19 23:55

"Lika intressant och i någon mån än mer bekymmersamt än att skribenterna nöjer sig med sekundärkällan Expo eller möjligtvis varandra som källa är obenägenheten att publicera en rättelse värd namnet." Visar inte detta väldigt tydligt hur oduglig den svenska "journalist"-kåren är?

Det uppmärksammas fler och fler artiklar där källkritiken är undermålig eller obefintlig, det senaste exemplet är ju DN:s artikel om hur Sandviken gick med en halv miljard i vinst på invandringen. Inget kritiskt förhållningssätt, ingen kunnig person tillfrågad, frågan är om journalisten ens läst rapporten. Jag tvivlar på att denne är stolt över det knäcket. Den har sågats och lokaltidningarna gick ut med rättelse, men inte DN! Är det så konstigt att svenska folket har så lågt förtroende för journalister? Vi är trötta på att bli vilseförda och föraktade av en åsiktselit som tror sig veta bäst.

Inlagt av Ingenjören ons, 2014-06-25 11:49

Men förihelsike Funke. EXPO citerar rättegångshandlingarna. I förhör så sa han att anledning till att han slog sin kompis var "eftersom han är svart". Detta är fakta. Vad är din invändning?

Anser du
A) Att rättegångshandlingarna är falsarier?
B) Att Roger ljög i förhöret?

Om inte, vad är poängen med din text? Förtydliga eller rätta själv dina felaktigheter.
Med hopp om bättring.

Inlagt av Gurkburken fre, 2014-07-04 11:30

Ingenjören: Varför titta i förhör när det finns en dom att läsa?

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies