Nominera till fackförbundspressens priser

Anslagstavlan 18 feb, 2015 - 25 feb, 2015

Fackförbundspressens journalistpriser delas ut av tidskrifterna inom centralorganisationerna LO, Saco och TCO. Priserna går till tidskrifter som ges ut av de fackliga organisationerna LO, Saco och TCO och deras medlemsförbund.
Priserna delas ut i åtta klasser och belönar de bästa journalistiska prestationerna av olika slag. I bedömningen ska hänsyn tas till relevansen för tidningens målgrupp. Enbart originalpubliceringar av redaktionellt material kan komma i fråga för pris.
Varje tidskrift har rätt att föreslå ett bidrag per klass. Bidragen ska ha publicerats mellan den 1 januari och den 31 december 2014.
Prisklasser:
Bästa avslöjande text: En nyhet eller ett grävjobb som presenterar angelägen information som
inte tidigare varit känd. Kan vara mer än en artikel i ett sammanhållet tema.
Bästa berättande text: En berättelse som fångar och berör.
Bästa förklarande text: En utredande eller instruktiv text som ger insikt och/eller användbar kunskap.
Bästa kommenterande text: En text som på ett övertygande och välformulerat sätt förmedlar egna
åsikter eller reflektioner, till exempel en ledare eller krönika.
Bästa redigering: En presentation av bild och text som lockar läsaren och effektivt förmedlar
innehållet.
Bästa fotografi: Ett fotografi (en enstaka bild).
Bästa illustration: En teckning, en grafik eller ett collage.
Bästa nyhet på webben: En nyhet som först publicerats på en facklig tidskrifts webbplats. Priset delas
ut av fackliganyheter.nu.
Senast den 25 februari ska förslagen ha kommit in till ansvarig mottagare.    
Tävlingsbidragen i Bästa avslöjande text och Bästa berättande text skickas i fyra exemplar till:Alexander Armiento, Publikt, Box 5044, 102 41 Stockholm.
Tävlingsbidragen i Bästa förklarande text och Bästa kommenterande text skickas i fyra exemplar till: Eva Schoultz, Polistidningen, Box 5583, 11485 Stockholm.
Tävlingsbidragen i Bästa redigering, Bästa foto och Bästa illustration skickas i fyra exemplar till: Rikard Johansson, Finansliv, Olof Palmes gata 13,111 37 Stockholm
Tävlingsbidragen i Bästa nyhet på webben skickas per e-post till: johanna.kronlid@arbetet.se.
En kort motivering bifogas.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies